Sorumluluklar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sorumlu ve etkin bir kurumsal vatandaşlık bilincine sahip olan MR, yönetim danışmanlığı hizmeti sunduğu projeler ile yalnızca kurucu ortaklarına ve yatırımcılarına değil diğer tüm sosyal paydaşlarına ve topluma değer katmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket etmenin 21'inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olduğu bilinciyle MR; ticari faaliyetlerini yürütürken kanunlara, genel etik standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini öncelikli ve vazgeçilmez konularından biri olarak görmekte, bu konudaki prosedürleri ve uygulamaları sıkı bir şekilde denetlemekte, faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararı en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca projelerinin bulunduğu bölgelerde ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim danışmanlığı hizmeti sunan bir şirket olarak MR, yürüttüğü projeler çerçevesinde gerek inşaat gerekse de işletme süreçlerinde yüklenici firmaların iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin programlar geliştirmesini ve sürekli olarak prosedürlerini iyileştirmesini takip etmek ve denetlemekten sorumludur. Bu konuda tüm koşulların sağlanması ve de çalışanların gerekli eğitim ve uygulama süreçlerine tabi tutularak yeterli bilinç seviyesine ulaşmasını düzenli bir şekilde izlemek de MR için öncelikli konular arasında yer alır.

İş sağlığı ve güvenliğini sürdürülebilir kılma amacıyla projelerinde görev yapan tüm çalışanlar için gerekli sosyal standartların sağlanması ve uygun çalışma koşullarının sunulması da MR’ın hem kurucu ortaklarına hem proje yatırımcılarına hem de topluma karşı birincil sorumluluğudur.

Çevresel Sorumluluk

MR; doğaya saygılı bir kurum olarak tüm projelerinde çevresel etkilerin ve olası olumsuzlukların en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Sürdürülebilir gelişim vizyonunu benimseyerek, çevre sorumluluğu bilincinin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi ve tüm çalışanları tarafından içselleştirilmesi MR için öncelikli hedeflerden biridir.

MR; projelerinin inşaat süreçlerinde yüklenici firmalar tarafından çevreye olası etkilerin önceden analiz edilmesi, bu konuda gerekli önlemlerin alınması, bu süreçte görev yapan çalışanlara çevre bilincinin aşılanmasını sağlama sorumluğunu taşımaktadır. Uluslararası standartlara uyulmasının sağlanması, enerji verimliliğinin artırılarak atıkların en aza indirgenmesi gibi konulara olan uyum ve bağlılığı düzenli bir şekilde gözlemlemek, denetlemek MR’ın sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik performansının analiz edilmesi ve denetlenmesi, bu konuda projeyi hayata geçiren ve işletmesini üstlenen firmaların gerekli yönetim standartlarını ve politikalarını oluşturup uygulaması da MR’ın yakından takip ettiği konular arasında bulunmaktadır.

MR çalışanlarında çevre farkındalığının oluşturulması ve güçlendirilmesi için farklı projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

İş Etik Kuralları

MR; bir şirketin ya da kurumun uzun vadeli başarı elde edebilmesi için, etik kurallara uygun olarak iş yapması gerektiğine inanmakta ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmektedir. Bu çerçevede hazırlanan MR Etik Kuralları Sözleşmesi’nin amacı; şirket içerisinde etik kültürünü yerleştirmek, MR bünyesindeki personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kuralları belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle gerek MR içindeki kişiler, gerekse üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde MR‘ın etik değerlerine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik rehberlik etmektedir.
 

İŞ ETİK KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ