İnsan Kaynakları

İK Politikamız

MR İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, şirketin vizyon, misyon ve kurum kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek gerek MR gerekse de çalışanları için katma değer yaratmaktır. Çalışan memnuniyetinin yaratılması ve artırılması, çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni adayların MR bünyesine kazandırılması İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

İş Olanakları

Açık pozisyonlar için tıklayınız