Vizyon & Misyon & Değerler & Politika

MİSYONUMUZ

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlar kapsamında kurulan Özel Amaçlı Şirketlere ve diğer projelere uluslararası standartlarda yönetim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

 • Sağlık ve diğer sektörlerde, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) alanında ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin vizyonlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak;
 • Bilgi ve deneyimlerimizi ulusal ve uluslararası platformlara taşımak;
 • Müşterilerimiz, işimiz, paydaşlarımız, insanımız ve tüm toplumumuz için anlamlı bir değer üreterek etki yaratmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Yaptığımız işte en iyi olmayı hedefleyerek, müşteri memnuniyetini arttırma
 • Çevre ve sosyal sorumluluk sahibi olma ve topluma katkı sağlama
 • Adil, saygın, güvenilir ve karar almada şeffaf olma
 • Dürüst ve tarafsız olma
 • Ekip ruhu ve dayanışma ile çalışma
 • İnisiyatif ve sorumluluk alma
 • Çalışana değer verme ve eşit fırsat tanıma
 • Yetkinliğe ve uzmanlığa önem verme
 • Kişisel verilerde gizlilik ilkesini benimseme
 • Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsüne karşı olma


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Yönetim danışmanlığı hizmet sektöründe ulusal ve uluslararası alanda temel değerlerimizden ödün vermeden;

 • Yönetim hizmetindeki pazar payımızı arttırmayı,
 • Faaliyetlerimizi, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeyi,
 • Bütün paydaşlarımızın en yüksek düzeyde memnuniyetini amaç edinmeyi,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve kendi iş süreçlerini iyileştirmelerine imkân sağlamayı,
 • Tüm yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirme faaliyetlerini günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi,
 • Kurum içinde hoşgörülü ve demokratik bir ortamda herkesin ekip ruhu içinde yönetime ve denetime katılmasını sağlamayı,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, ISO 55001:2015 Varlık Yönetim Sistemini ve ISO 37001:2016 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemine etkin bir şekilde uygulamayı,
 • Ulusal çevre mevzuatını takip etmeyi ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamayı,
 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi,
 • Sıfır rüşvet ve yolsuzluğu hedefleyerek, şirket bütünlüğün ve itibarının korunması için rüşvet ve yolsuzlukların tespit edilmesini ve önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını,
 • Varlık Yönetim Sistemi kapsamında olan risk ve fırsatları güncel olarak takip ederek iyileştirmelerin gerçekleştirmesini, paydaşların beklentilerinin izlenip, karşılanmasını, varlıkların en verimli şekilde kullanımının sağlanması adına tüm operasyonel gerekliliklerin ilgili alt yüklenicileri de kapsayacak şekilde yerine getirilmesini,
 • Varlık yönetimine ait değişiklik sürecinin etkin olarak takip edilmesini ve gerekli olan durumlarda varlıkların yenilenmesini,

taahhüt ediyoruz.