Vizyon & Misyon & Değerler & Politika

MİSYONUMUZ

Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan sağlık yatırımları için kurulmuş olan Özel Amaçlı Şirketlere uluslararası standartlarda yönetim danışmanlığı hizmeti veren şirket olarak, mükemmellik anlayışı ile paydaşlarımız ve toplum için sürdürülebilir hizmet üreten bir kurum olmak.

VİZYONUMUZ

Yönetim hizmetleri danışmanlığı sektöründe ulusal ve uluslararası arenada lider kuruluş olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Çevre ve sosyal sorumluluk sahibi olmak ve topluma katkı sağlamak
 • Yaptığımız işte mükemmeli hedeflemek
 • Adil, saygın, güvenilir ve karar almada şeffaf olmak
 • Dürüst ve tarafsız olmak
 • Ekip ruhu ve dayanışma ile çalışmak
 • İnisiyatif ve sorumluluk almak
 • Çalışana değer vermek ve eşit fırsat tanımak
 • Yetkinliğe ve uzmanlığa önem vermek
 • Kişisel verilerde gizlilik ilkesini benimsemek

 
ENTEGRE KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Yönetim danışmanlığı hizmet sektöründe ulusal ve uluslararası alanda temel değerlerimizden ödün vermeden;

 • Yönetim hizmetindeki pazar payımızı arttırmak,
 • Faaliyetlerimizi, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmek,
 • Bütün paydaşlarımızın en yüksek düzeyde memnuniyetini amaç edinmek,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve kendi iş süreçlerini iyileştirmelerine imkan sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerini günlük yaşamın bir parçası haline getirmek,
 • Kurum içinde hoşgörülü ve demokratik bir ortamda herkesin ekip ruhu içinde yönetime ve denetime katılmasını sağlamak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak,
 • Ulusal çevre mevzuatlarını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Tüm şirket çalışanlarını, çevre kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek,

Entegre Yönetim Sistemi politikası olarak benimsemiştir.