MR Hakkında

MR; Meridiam Uluslararası Yatırım Fonu ve Rönesans Sağlık Yatırım ortaklığı ile 2014 yılı sonunda, Türkiye’nin en itibarlı Kamu Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) projelerine yönetim danışmanlığı hizmeti vermek üzere kurulan uluslararası bir şirkettir.

Kamu Özel İşbirliği

(Public Private Partnership – PPP) modeli ile kısa vadede kamu kaynakları ile yapılması mümkün olmayan bazı sağlık kuruluşlarının özel sektör eliyle finanse edilerek özel sektör tarafından inşa edilmesi, ihalede belirlenmiş olan gerekli ekipman ile donatılması, ardından 25 yıl boyunca işletilmesi karşılığı ödenecek kiralarla, bu yatırımların devlete olan maliyetlerinin uzun vadeye yayılması amaçlanmaktadır.

Kamu Özel İşbirliği modeli ile inşa edilecek olan bu projeler sayesinde, ihtiyaç duyulan şehirlerde ve bu şehirlerin çevrelerinde yaşayan insanlara, kısa süre içinde yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesi olanağı sağlanması hedeflenmektedir.

MR,

Kamu Özel İşbirliği modelini sağlık sektörüne uluslararası standartlara uygun ve uyumlu bir biçimde taşıyan Türkiye’deki ilk ve tek şirkettir.