Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

MR; yönetim danışmanlığı hizmeti verdiği projeler ve proje şirketlerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Proje şirketlerinin (Özel Amaçlı Kurum) inşaat, operasyonel, mali ve idari, insan kaynakları ve sekretarya gibi konuları içeren tüm yönetim hizmetlerinin gözetilmesi ve desteklenmesi,
  • Proje şirketlerinin Genel Müdürlüğü, Mali İşler Direktörlüğü, Ticari İşler Direktörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi,
  • Proje şirketlerinin stratejik yönlerinin belirlenmesi ve desteklenmesi,
  • Proje şirketlerinin vizyonlarının tanımlanarak, bu vizyonların kazanımı için gerekli stratejilerin geliştirilmesi,
  • Proje şirketlerinin organizasyonlarının denetlenmesi ve yasal & idari gerekliliklere uyumlarının sağlanması,
  • Proje şirketlerinin sözcüsü olarak hareket edilmesi ve temsilinin sağlanması,
  • Proje şirketleri ile toplum arasında bir bağlantı işlevi görülmesi,
  • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konuların gerekli yönlendirmeler yapılarak yönetiminin sağlanması,
  • Sigorta danışmanları, denetçiler ve vergi danışmanları ile olan tüm süreçlerin yönetilmesi.